TJÄNSTER

Häxvägen 5 A, 135 51 TYRESÖ0708-10 24 02

TJÄNSTER

Den frågan har jag ställt under hela mitt yrkesliv. Under de 20 år jag var journalist, de tio åren som PR-konsult, med egen byrå, och slutligen de tio åren på kundsidan, först på SJ (chef externkommunikation) sedan på Axfood (presschef).


Nu tror jag mig veta svaret och som seniorrådgivare vill jag hjälpa dig. Oavsett om det handlar om att plocka fram en bra story, finna rätt vinkel, skriva en proffsig och begriplig text, sätta en snärtig och rolig rubrik, krishantera eller ge de rätta råden vad gäller allt inom press, pr och kommunikation.


Vänder du dig till Grejen AB får du mig - med skrivande, medieskolor, medieträningar och rådgivning som specialitet och allt det jag lärt mig under 40 års yrkesliv.


Jag sitter också i styrelsen för den kompetenta pr-byrån Prat PR så behöver du extra hjälp finns mina kolleger där som en samlad kraft.


BOTOX

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.


It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.


It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ANTI AGING

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.


It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

ACNE  TREATMENT

99 EUR

Consultancy

Skin Analysis

Free First Session

30 Mins Facial Free

BOTOX

150 EUR

Consultancy

Skin Analysis

Free First Session

30 Mins Facial Free

50 Mins Facial Free

Most Popular

ANTI AGING

225 EUR

Consultancy

Skin Analysis

Free First Session

30 Mins Facial Free

50 Mins Facial Free

Post Treatment Analysis

Herbal Medication

Org.nr: 55 69 78 63 03

0708-10 24 02

Copyright © All Rights Reserved

Häxvägen 5A
135 51 Tyresö